ทางผู้จัดงาน Thailand Game Show 2019 ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนสื่อมวลชนเฉพาะหน่วยงาน, องค์กร, หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากลงทะเบียนทางหน้าเว็บไซต์แล้ว ทางผู้จัดงานจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันรับบัตรสื่อมวลชนสำหรับเข้าร่วมงาน Thailand Game Show 2019

ประเภทสื่อที่สามารถลงทะเบียนสื่อมวลชนได้

สื่อสิ่งพิมพ์

จะต้องเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะรายวัน, รายปักษ์ หรือรายเดือน เช่น หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร เป็นต้น และมีการตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

สื่อโทรทัศน์

จะต้องเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีการผลิตคอนเท้นต์เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

สื่อออนไลน์

จะต้องเป็นบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือ Social Media (Facebook, Twitter, YouTube) ที่อยู่ในประเภทสื่อเท่านั้นและมีการผลิตคอนเท้นต์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

บล็อกเกอร์/นักเขียนอิสระ/นักข่าวอิสระ

บุคคลที่มีเว็บไซต์หรือ Social Media (Facebook, Twitter, YouTube) เป็นของตัวเอง และเป็นผู้จัดทำคอนเท้นต์ด้วยตัวเอง โดยมียอดผู้ติดตามเกณฑ์ดังนี้

  • Facebook page มากกว่า 50,000 likes ขึ้นไป
  • Twitter มากกว่า 50,000 followers ขึ้นไป
  • YouTube มากกว่า 100,000 subscribers ขึ้นไป

หมายเหตุ

  • พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อ แต่ไม่ได้ทำงานในส่วนของการทำคอนเท้นต์ จะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับบัตรสื่อ เช่น พนักงานที่ทำหน้าที่ในตำแหน่ง Art Directors, District Managers, Graphic Designers, Marketing Representatives, Sales Representatives เป็นต้น
  • ขอสงวนสิทธิ์การให้อนุญาตกับเฉพาะสื่อมวลชนที่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

ลงทะเบียนประเภทสื่อมวลชน

กรุณากรอก URL ให้ถูกต้อง