ทางผู้จัดงาน Thailand Game Show 2019 ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเฉพาะหน่วยงาน, องค์กร, หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกม โดยทางผู้จัดงานจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสำหรับเข้าร่วมงาน Thailand Game Show 2019

Open Registration 1 Sep - 3 Oct 2019

ประเภทกลุ่มธุรกิจที่ลงทะเบียนได้ เพื่อขอเข้าร่วมงาน

 • Game Publisher Business (Thailand and Global Company)
 • Game Developer Business (Thailand and Global Company)
 • Technology & IT Business (Thailand and Global Company)
 • Game Agency Business (Thailand and Global Company)
 • Technology & IT Agency (Thailand and Global Company)
 • Government involved in game (Thailand and Global Company)
 • University involved in game development, Animation, CG, Esport (University in Thailand only)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้ลงทะเบียน

 • จะต้องเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และผู้จัดงานสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทได้
 • การลงทะเบียน ให้สิทธิต่อ 1 บริษัท ไม่เกิน 5 คน หรือพิจารณาตามที่เห็นสมควร
 • กลุ่มมหาวิทยาลัย จะต้องได้การรับรองจาก คณบดี, อาจารย์, รวมทั้งมีเอกสารในการขอเข้าเยี่ยมชมโครงการเพื่อการศึกษา และให้สิทธิไม่เกิน 50 คน ต่อ มหาวิทยาลัย
 • ผู้ที่ Register และได้รับการยืนยัน สามารถมารับบัตร หรือ Sticker Guess ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการที่บริเวณหน้างาน
 • ผู้ที่ Register จะต้องมีนามบัตรของบริษัท และชื่อข้อมูลตรงตามที่ได้ Register ไว้ ในระบบและยื่นเพื่อขอเป็นแขกในงานที่จุดลงทะเบียน แขกผู้เข้าเยี่ยมชม บริเวณหน้าทางเข้างาน
 • ผู้ที่ Register จะได้รับการตอบกลับภายในเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ
 • Email Business center contact : parin_wil@truecorp.co.th
หมายเหตุ
 • ผู้จัดงานไม่ได้มีการรับรองเรื่องการจองโรงแรม, ที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน, อาหาร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องวางแผนงานเป็นดูแลค่าใช้จ่ายของตนเองทั้งหมด โดยผู้จัดจะให้เข้าเยี่ยมชมโครงการโดยจะรับรอง เฉพาะการเข้างานตลอด 3 วันเท่านั้น
 • โครงการ Thailand Game Show 2019 ไม่ได้มีการจัดแสดงงาน ในส่วนงานประเภทบูธ B2B ดังนั้นแขกผู้เข้าเยี่ยมควรศึกษางาน ก่อนเดินทางมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลงทะเบียนประเภทกลุ่มธุรกิจ